องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 158]
 
  โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 155]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 162]
 
  มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน แล...[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 136]
 
  มอบถุงยังชีพกาชาดรอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ตกเกณฑ์ด้าน...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 106]
 
  มอบข้าวสารกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 115]
 
  กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 134]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ...[วันที่ 2022-06-03][ผู้อ่าน 135]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 140]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 125]
 
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 106]
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 136]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6|7|8|9|10