องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/แหล่งเรียนรู้ตำบลห้วยไผ่.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/แหล่งเรียนรู้ตำบลห้วยไผ่.
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ