องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 [ 21 ก.พ. 2567 ]13
2 จดหมายข่าว ประจำเดือนธันวาคม 2566 [ 4 ธ.ค. 2566 ]28
3 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]8
4 จดหมายข่าว ประจำเดือนตุลาคม 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]72
5 รายงานผลการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]4
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 18 ก.ย. 2566 ]39
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]22
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑืและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]34
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 18 ก.ย. 2566 ]30
10 จดหมายข่าว ประจำเดือนกันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]39
11 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พ.ศ. 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]34
12 จดหมายข่าว ประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 3 ส.ค. 2566 ]35
13 ประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์ลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) [ 12 ก.ค. 2566 ]60
14 จดหมายข่าว ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 3 ก.ค. 2566 ]42
15 ประชาสัมพันธ์รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี2566 [ 26 มิ.ย. 2566 ]38
16 จดหมายข่าว ประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]37
17 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]33
18 จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]49
19 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]47
20 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง [ 3 ก.พ. 2566 ]50
 
หน้า 1|2|3|4|5|6