องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 191]
 
  ลงพื้นที่ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 170]
 
  มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...[วันที่ 2022-05-23][ผู้อ่าน 151]
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...[วันที่ 2022-05-17][ผู้อ่าน 178]
 
  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้ว...[วันที่ 2022-05-12][ผู้อ่าน 206]
 
  1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการท...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 628]
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...[วันที่ 2022-04-11][ผู้อ่าน 197]
 
  ซ่อมแซมถนนภายในตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-03-29][ผู้อ่าน 272]
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...[วันที่ 2022-03-25][ผู้อ่าน 191]
 
  งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 277]
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...[วันที่ 2022-02-21][ผู้อ่าน 323]
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...[วันที่ 2022-01-17][ผู้อ่าน 458]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15