องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...[วันที่ 2021-12-20][ผู้อ่าน 369]
 
  โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการ...[วันที่ 2021-11-25][ผู้อ่าน 361]
 
  ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้ง อบต.ห้วยไผ่[วันที่ 2021-11-23][ผู้อ่าน 387]
 
  การจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่ผู้ปกครอง กรณีปิดสถาน...[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 376]
 
  กิจกรรม "แสวงหาหน้าบ้านสวย" [วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 451]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาด...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 121]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 115]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 411]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ สร้างจิตสด...[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 984]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม รณรงค์ป้องก...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 2762]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศุนย์ส...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 548]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...[วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 433]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15