องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบและเข้าใจถึงนโยบายการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัย และมาตรการเปิดเรียน ON Site ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23