องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการแสดงผลงานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2023-04-03][ผู้อ่าน 13]
 
  โครงการหนูน้อยอนุรักษ์ความเป็นไทย ประจำปีงบประมาณ ...[วันที่ 2023-03-20][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ประจำปี 2566[วันที่ 2023-03-03][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการเด็กและเยาวชนอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2023-02-22][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 256...[วันที่ 2023-02-20][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการ อบจ.พม.ร่วมใจ ในวันคนพิการสากล จังหวัดอ่าง...[วันที่ 2023-01-27][ผู้อ่าน 22]
 
  มอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการใน...[วันที่ 2023-01-26][ผู้อ่าน 27]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า...[วันที่ 2023-01-23][ผู้อ่าน 8]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการในเขตตำบล...[วันที่ 2023-01-19][ผู้อ่าน 15]
 
  ลงพื้นที่เยี่ยมพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวในเขตตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 11]
 
  โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ...[วันที่ 2023-01-17][ผู้อ่าน 5]
 
  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566[วันที่ 2023-01-16][ผู้อ่าน 10]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12