องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 49]
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/แอสฟัลต...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 183]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2จากบริเวณโรงเรียนประสิท...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 169]
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ม.1บริเวณจาก...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 217]
 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยไผ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 224]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 228]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.1จากบร...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 324]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก จากบริเวณบ้...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 155]
 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.3 จากบริเวณห...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 163]
 
  โครงการเจาะท่อลอดถนนระบายน้ำ ม.5 บริเวณบ้านนายเจิ่...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 284]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 บริเ...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 179]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7