องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  กิจกรรม "แสวงหาหน้าบ้านสวย" [วันที่ 2021-10-15][ผู้อ่าน 378]
 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาด...[วันที่ 2021-08-17][ผู้อ่าน 86]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใ...[วันที่ 2021-07-09][ผู้อ่าน 82]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...[วันที่ 2021-03-31][ผู้อ่าน 346]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ สร้างจิตสด...[วันที่ 2020-10-14][ผู้อ่าน 769]
 
  โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม รณรงค์ป้องก...[วันที่ 2020-08-31][ผู้อ่าน 2023]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศุนย์ส...[วันที่ 2020-03-16][ผู้อ่าน 471]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ปร...[วันที่ 2020-02-17][ผู้อ่าน 358]
 
  พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...[วันที่ 2019-12-24][ผู้อ่าน 489]
 
  โครงการสานรักสานสัมพันธ์ของครอบครัว [วันที่ 2019-10-18][ผู้อ่าน 403]
 
  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา[วันที่ 2019-10-18][ผู้อ่าน 375]
 
  โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน[วันที่ 2019-10-18][ผู้อ่าน 400]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10