องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษ...[วันที่ 2022-08-13][ผู้อ่าน 14]
 
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข[วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 15]
 
  โครงการสานรักสานสัมพันธ์ของครอบครัว ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-08-11][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2022-08-10][ผู้อ่าน 25]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เ...[วันที่ 2022-08-01][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 [วันที่ 2022-07-12][ผู้อ่าน 50]
 
  โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 76]
 
  โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตสดใ...[วันที่ 2022-06-23][ผู้อ่าน 66]
 
  มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน แล...[วันที่ 2022-06-16][ผู้อ่าน 67]
 
  มอบถุงยังชีพกาชาดรอบครัวผู้สูงอายุ ผู้ตกเกณฑ์ด้าน...[วันที่ 2022-06-15][ผู้อ่าน 53]
 
  มอบข้าวสารกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่[วันที่ 2022-06-13][ผู้อ่าน 48]
 
  กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ...[วันที่ 2022-06-07][ผู้อ่าน 69]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10