องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25...
      

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง...

  การประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้ว...
      

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบร...

  1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการท...
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหา...


 
inside ปรองดอง 3 นาที
inside ปรองดอง 7 นาที
   
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560