องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2560

กองช่าง

นายธีระ  อรทัย 
ผู้อำนวยการกองช่าง
035 – 631523 ต่อ 103
 
 นางสาวรุ่งนภา  ขำวังยาง
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
035 – 631523 ต่อ 103