องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]0
2 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]0
3 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]0
4 จดหมายข่าวเดือน เมษายน [ 22 เม.ย. 2565 ]17
5 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]16
6 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]16
7 ประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]57
8 กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ของ อบต.ห้วยไผ่ [ 23 พ.ย. 2564 ]96
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2564 ]0
10 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสมาชิก อบต. กับ นายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]113
11 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]94
12 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]95
13 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]92
14 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพตำบลห้วยไผ่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]116
15 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]101
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องกำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]127
17 จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]123
18 จดหมายข่าว ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 1 มี.ค. 2564 ]103
19 จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]94
20 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]96
 
หน้า 1|2|3