องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 จดหมายข่าว ประเดือนมิถุนายน 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]0
2 จดหมายข่าว ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 1 พ.ค. 2566 ]0
3 จดหมายข่าว ประจำเดือนเมษายน 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]12
4 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]5
5 ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง [ 3 ก.พ. 2566 ]12
6 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2566 ]7
7 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]14
8 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]10
9 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]5
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 28 ธ.ค. 2565 ]15
11 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 22 ธ.ค. 2565 ]16
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2565 ]35
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองช่าง) [ 3 ส.ค. 2565 ]107
14 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใอาคาร พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]143
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2565 ]118
16 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]195
17 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]195
18 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]183
19 จดหมายข่าวเดือน เมษายน [ 22 เม.ย. 2565 ]144
20 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]150
 
หน้า 1|2|3|4