องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19)

    รายละเอียดข่าว

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดหาหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตตำบลห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 5    เอกสารประกอบ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19)
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ