องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 สายทางบ้านห้ว...[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 234]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท...[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 254]
 
  โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมห...[วันที่ 2019-10-04][ผู้อ่าน 331]
 
  โครงการฝึกอบรมการปลุกจิตสำนึกและค่านิยมที่ดีในการต...[วันที่ 2019-09-09][ผู้อ่าน 255]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2019-08-19][ผู้อ่าน 223]
 
  โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการรู้กฎลดอุบัติเหตุ[วันที่ 2019-07-11][ผู้อ่าน 225]
 
  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 178]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2[วันที่ 2019-06-26][ผู้อ่าน 409]
 
  กาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 229]
 
  โครงการ "ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตส...[วันที่ 2019-04-30][ผู้อ่าน 2142]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10