องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ม.1บริเวณจาก...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยไผ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 328]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 339]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.1จากบร...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 539]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 296]
 
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก จากบริเวณบ้...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 255]
 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.3 จากบริเวณห...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 292]
 
  โครงการเจาะท่อลอดถนนระบายน้ำ ม.5 บริเวณบ้านนายเจิ่...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 455]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 บริเ...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการลงผิวจราจรหินคลุก ม.4 บริเวณจากถนน คสล. ถึง...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 271]
 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.3 จากบริเวณห...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 273]
 
  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ที่ทำการ อบต.ห้วยไผ่[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 319]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10