องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 412]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางศรี พวงภู่ ถ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 415]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บริเวณจากนานางประจบ อิ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 551]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4จากบริเวณบ้านนางทับทิม ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 440]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 227]
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/แอสฟัลต...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 356]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2จากบริเวณโรงเรียนประสิท...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 349]
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ม.1บริเวณจาก...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 429]
 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยไผ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 398]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 413]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.1จากบร...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 611]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 359]
 

|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10