องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก จากบริเวณบ้...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 304]
 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.3 จากบริเวณห...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 349]
 
  โครงการเจาะท่อลอดถนนระบายน้ำ ม.5 บริเวณบ้านนายเจิ่...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 553]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 บริเ...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 332]
 
  โครงการลงผิวจราจรหินคลุก ม.4 บริเวณจากถนน คสล. ถึง...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 322]
 
  โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก ม.3 จากบริเวณห...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 325]
 
  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว ที่ทำการ อบต.ห้วยไผ่[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 386]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.2 จากบ...[วันที่ 2018-11-09][ผู้อ่าน 328]
 
  โครงการประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561[วันที่ 2018-11-07][ผู้อ่าน 364]
 
  โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561[วันที่ 2018-11-07][ผู้อ่าน 388]
 
  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ อำเ...[วันที่ 2018-11-07][ผู้อ่าน 378]
 
  โครงการวันไหว้ครู 2561[วันที่ 2018-11-07][ผู้อ่าน 349]
 

|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10