องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จากบ้านนางศรี พวงภู่ ถ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 329]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4 บริเวณจากนานางประจบ อิ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 377]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4จากบริเวณบ้านนางทับทิม ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 350]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 134]
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/แอสฟัลต...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 268]
 
  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2จากบริเวณโรงเรียนประสิท...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 256]
 
  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก ม.1บริเวณจาก...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 306]
 
  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณที่ทำการ อบต.ห้วยไผ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 310]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 320]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.1จากบร...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 514]
 
  โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.5 จากบ...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 279]
 
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลต์ติก จากบริเวณบ้...[วันที่ 2018-11-10][ผู้อ่าน 235]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9