องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก[วันที่ 2019-08-19][ผู้อ่าน 290]
 
  โครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ประจำปี 2562[วันที่ 2019-07-26][ผู้อ่าน 315]
 
  โครงการรู้กฎลดอุบัติเหตุ[วันที่ 2019-07-11][ผู้อ่าน 270]
 
  กิจกรรมรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 236]
 
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ครั้งที่ 2[วันที่ 2019-06-26][ผู้อ่าน 480]
 
  กาชาดจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนราษฎรผู...[วันที่ 2019-06-18][ผู้อ่าน 287]
 
  โครงการ "ฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ สร้างจิตส...[วันที่ 2019-04-30][ผู้อ่าน 2214]
 
  โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2019-03-21][ผู้อ่าน 281]
 
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกา...[วันที่ 2019-02-11][ผู้อ่าน 274]
 
  1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม[วันที่ 2019-01-23][ผู้อ่าน 504]
 
  ทำความสะอาดวัด ประจำเดือน มกราคม 62[วันที่ 2019-01-18][ผู้อ่าน 471]
 
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนภายใต้...[วันที่ 2019-01-11][ผู้อ่าน 450]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9|10