องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน


วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง นายทินกร บุญเงิน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอแสวงหา นางสาวปรัศนี ปิ่นไชย พัฒนาการอำเภอแสวงหา และท่านสาธารณสุขอำเภอแสวงหา ร่วมกับ นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ และผู้นำชุมชนตำบลห้วยไผ่ มอบชุดธารน้ำใจให้ครัวเรือนเป้าหมายขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11