องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการ

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11