องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565


วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.ห้วยไผ่ ผู้นำชุมชนตำบลห้วยไผ่ โรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ โรงเรียนวัดยาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนตำบลห้วยไผ่เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยจัดขบวนแห่เทียนพรรษาถวายวัดในเขตตำบลห้วยไผ่ ทั้ง 3 แห่ง คือ วัดเขาบวช วัดยาง และวัดหลวงวัง วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11