องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยไผ่บูรณาการร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมโรงเรียนประสิทธิวิทยาฯ  โดยท่านนายกสุเมธี บุญเชิด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และ ร.ต.อ. ศตวรรษ บุญสุระ เป็นวิทยากรบรรยายตลอดโครงการ

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11