องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ๑ อำเภอ ๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่) จากนายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11