องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการ "เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง"


วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นางมีนา รัตนเสนีย์ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและคณะ พร้อมด้วยนางสาวแสงมณี มีน้อย ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบสื่อการเรียนการสอนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ตามโครงการ "เติมสุขรวมน้ำใจ ปันของใช้ให้น้อง" โดยมีนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบล นายสิริภพ พึ่งโภคา ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) อำเภอแสวงหา และนางสาวชยานันต์ เชื้อเงิน ท้องถิ่นอำเภอแสวงหา ร่วมให้การต้อนรับ

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11