องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา


จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเขาบวช วัดยาง และวัดหลวงวัง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม

2020-10-14
2020-08-31
2020-03-16
2020-02-17
2019-12-24
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18