องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
 


โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา


จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ วัดเขาบวช วัดยาง และวัดหลวงวัง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการปลูกจิตสำนึก ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม

2022-11-07
2022-10-25
2022-10-19
2022-10-17
2022-09-26
2022-09-14
2022-08-25
2022-08-13
2022-08-11
2022-08-11