องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน


วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

2020-10-14
2020-08-31
2020-03-16
2020-02-17
2019-12-24
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18