องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศุนย์สาธิตและการเรียนรู้ฯ


วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานของศูนย์สาธิตและการเรียนรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตำบลห้วยไผ่ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง
2020-10-14
2020-08-31
2020-03-16
2020-02-17
2019-12-24
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18