องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก


วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ โดย นางบุญเชิด สิงห์ห่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการจัดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้ได้มอบป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์โรคไข้เลือดออก ให้ผู้นำชุมชน และดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดและป้องกันโรคไข้เลือดออก แจกทรายอะเบทให้กับ วัด โรงเรียน และบ้านพักอาศัยของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจาก เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ อสม. และผู้นำชุมชนทุกท่าน
2021-10-15
2020-10-14
2020-08-31
2020-03-16
2020-02-17
2019-12-24
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18
2019-10-18