องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19


เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยไผ่ ได้ดำเนินการโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด โดยให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองผู้มีสิทธิ ในอัตราคนละ 2,000.- บาทต่อนักเรียน 1 คน

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23