องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


งานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565


วันที่ 12 มีนาคม 2565

        องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ นำโดยนายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และพนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมกิจกรรมในงานสดุดีวีรชนคนแสวงหา ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ณ บริเวณสนามกีฬาอำเภอแสวงหา โดยให้จัดส่งขบวนเทิพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินี    พันปีหลวง และขบวนความคิดสร้างสรรค์ เข้าร่วมประกวดในงานครั้งนี้

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23