องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนนภายในตำบลห้วยไผ่


เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 นายสุเมธี บุญเชิด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ มอบหมายให้กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ที่ชำรุด สึกกร่อน ภายในตำบลห้วยไผ่ เพื่อลดอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง

2022-06-24
2022-06-23
2022-06-16
2022-06-15
2022-06-13
2022-06-07
2022-06-03
2022-06-01
2022-06-01
2022-05-23