องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]79
42 ประกาศการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 27 ม.ค. 2563 ]113
43 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]93
44 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]92
45 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]77
46 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]103
47 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ก.ย. 2562 ]92
48 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]98
49 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]83
50 การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]109
51 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]104
52 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]93
53 รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]92
54 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]90
55 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]99
56 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]95
57 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]91
58 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]93
59 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]94
60 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]90
 
|1|2หน้า 3|4