องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 62 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]20
42 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]17
43 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]20
44 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ก.ย. 2562 ]20
45 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]22
46 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]17
47 การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]17
48 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]21
49 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]20
50 รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]20
51 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]19
52 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]19
53 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]21
54 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]18
55 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]21
56 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]20
57 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2561 [ 4 ม.ค. 2562 ]19
58 ข้อมูลเชืงสถิติผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 22 พ.ย. 2561 ]25
59 การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 8 มี.ค. 2561 ]20
60 การจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สู่ชุมชนที่น่าอยู่ ภายใต้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 [ 10 ม.ค. 2561 ]23
 
|1|2หน้า 3|4