องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 3 ก.พ. 2566 ]42
22 จดหมายข่าว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]54
23 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 9 ม.ค. 2566 ]50
24 จดหมายข่าว ประจำเดือนมกราคม 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]39
25 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]3
26 ประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์ป้องกัน ภาวะคลอดก่อนกำหนด [ 29 ธ.ค. 2565 ]32
27 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 28 ธ.ค. 2565 ]39
28 ทะเบียนฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน/แหล่งเรียนรู้ตำบลห้วยไผ่. [ 26 ธ.ค. 2565 ]37
29 ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 22 ธ.ค. 2565 ]36
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 30 พ.ย. 2565 ]59
31 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่องจัดตั้งศุนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 9 พ.ย. 2565 ]22
32 ประกาศรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการประจำปีงบประมาณ2565 [ 18 ต.ค. 2565 ]21
33 รายงานผลการจัดทำฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่ ตำบลห้วยไผ่ [ 27 ก.ย. 2565 ]23
34 กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 [ 12 ก.ย. 2565 ]17
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ผู้อำนวยการกองช่าง) [ 3 ส.ค. 2565 ]132
36 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใอาคาร พ.ศ. 2565 [ 20 ก.ค. 2565 ]183
37 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 6 ก.ค. 2565 ]151
38 กิจกรรมตามมาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุตามองค์ประกอบ 5 ด้าน [ 24 มิ.ย. 2565 ]29
39 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]229
40 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]233
 
|1หน้า 2|3|4|5|6