องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 20 พ.ค. 2565 ]211
42 โครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลห้วยไผ่ [ 12 พ.ค. 2565 ]29
43 จดหมายข่าวเดือน เมษายน [ 22 เม.ย. 2565 ]178
44 จดหมายข่าว ประจำเดือนมีนาคม 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]193
45 จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 [ 9 มี.ค. 2565 ]190
46 ประชาสัมพันธ์ ลานกีฬา สนามกีฬาในพื้นที่ [ 10 ก.พ. 2565 ]30
47 ประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 3 ก.พ. 2565 ]182
48 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และนโยบายการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 19 ม.ค. 2565 ]29
49 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในเขตพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ [ 11 ม.ค. 2565 ]29
50 กิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ของ อบต.ห้วยไผ่ [ 23 พ.ย. 2564 ]217
51 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ. 2562 [ 8 ต.ค. 2564 ]207
52 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสมาชิก อบต. กับ นายก อบต. [ 6 ต.ค. 2564 ]197
53 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]35
54 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]37
55 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]168
56 โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19) [ 17 ส.ค. 2564 ]144
57 จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]207
58 จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2564 [ 1 ก.ค. 2564 ]150
59 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพตำบลห้วยไผ่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]206
60 จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 1 มิ.ย. 2564 ]188
 
|1|2หน้า 3|4|5|6