องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง : www.huaypai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 107 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2563 [ 27 ก.พ. 2563 ]131
82 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]111
83 ประกาศการบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 27 ม.ค. 2563 ]187
84 จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 7 ม.ค. 2563 ]140
85 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]128
86 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 4 ต.ค. 2562 ]108
87 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 [ 3 ต.ค. 2562 ]162
88 ประชาสัมพันธ์เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า [ 3 ก.ย. 2562 ]134
89 จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 2 ก.ย. 2562 ]137
90 จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 2 ส.ค. 2562 ]124
91 การรณรงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขมลพิษทางอากาศ พ.ศ.2562 [ 18 ก.ค. 2562 ]168
92 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]166
93 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ [ 30 มิ.ย. 2562 ]133
94 รายงานข้อมูลสถิตการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ [ 30 มิ.ย. 2562 ]134
95 จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2562 [ 8 พ.ค. 2562 ]124
96 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 [ 28 มี.ค. 2562 ]152
97 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]132
98 ประกาศราคากลาง [ 18 มี.ค. 2562 ]125
99 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่ กำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2562 [ 27 ก.พ. 2562 ]126
100 จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2562 [ 4 ก.พ. 2562 ]127
 
|1|2|3|4หน้า 5|6